19. 10.

Hot Seat – Hodinu jsme dnes začali o něco později, jelikož děti se vracely se zpožděním z představení. Každopádně jsme nejprve procvičili slovíčka pomocí hry na předvádění a hádání, u které se všechny děti prostřídaly.

Portfolios – Do svých sešitů si děti zapisovaly správně věty z videa, které jsme si již pouštěli v minulé hodině, o jednom z našich hrdinů – Thunderovi a jeho denní rutině. Věty se týkaly správné koncovky u 3. osoby (gets, has, …) a také správně zapsaného času.

Find the Words – Děti pokračovaly na pracovním listu z minulé hodiny, ve kterém měly za úkol najít danou frázi denní rutiny, kterou si opět barevně kroužkovaly.

Students Books – Po krátké přestávce jsme s dětmi ještě pracovali v učebnicích na str. 17, kde děti vyznačovaly u cv. 1 správný časový údaj na hodinách podle poslechu.

HW – Tímto připomínám také domácí úkol zadaný minulou hodinu v bílé učebnici/pracovním sešitě na str. 13 a 14, které si děti již v úterý zakroužkovaly. Úkol je stanovený opět na příští úterý (24. 10.).