4. 1.

Circle – Nejprve jsme se klasicky přivítali v kroužku díky odpovědím na otázky: „How are you?“ a „What did you get for Christmas?“

Timebomb – Následovala hra na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (animals/numbers/food), děti si předmět podávaly po kruhu za sebou.

Christmas Drawing – Dále jsme si zahráli hru, při které byly děti rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z nich šel na tabuli namalovat něco, co s Vánoci souvisí (což se dozvěděly ode mě – např. snowman, candle, bells, angel, elves, fireplace, church, …). Obě skupiny v průběhu malování hádaly, o které slovíčko se jedná.

Notebooks – design– Jelikož jsme již dokončili abecedu a děti si domu odnesly své Alphabet Books, dostaly od nás sešítky, ve kterých budou s angličtinou během následujících týdnů pokračovat. Všichni si je nejprve ještě před přestávkou nadepsali a dle sebe vyzdobili.

Notebooks – Po přestávce si děti do svých sešitů napsaly první slovíčka, která vycházela z předchozí hry – zvolili jsme společně 5 nejvýstižnějších pro Vánoce – Christmas Tree, Snowflake, Snowman, Candle a Present.

Christmas Challenge – Také jsme se na chvíli vrátili k aktivitám ze soutěžního odpoledne, které proběhlo v poslední hodině před Vánoci a společně si projeli slovíčka i gramatiku, které hry obsahovaly. V rámci této aktivity jsme si zatancovali taneček: Santa Claus Yoga.

Hot Seat – V závěru hodiny jsme si ještě pomocí této hry zopakovali všechna slovíčka, která jsme v dosavadním půlroce probírali. Hádání slovíček jsme udělali formou soutěže.