4. 1.

Christmas Drawing – Po přivítání a rychlém kolečku „How are you?“ a „What did you get for Christmas?“ jsme hodinu započali hrou, se kterou se již děti seznámily v týdnu před Vánoci. Děti byly rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z nich šel na tabuli namalovat něco, co s Vánoci souvisí (což se dozvěděly ode mě – např. snowman, candle, bells, angel, elves, fireplace, church, …). Obě skupiny následně v průběhu malování hádaly, o které slovíčko se jedná.

Portfolios – Před přestávkou si děti do svých sešitů zapsaly všech 10 slovíček, které jsme během hry stihli uhádnout (Snowman, Candle, Bell, Angel, Elves, Fireplace, Snowflake, Church, Christmas tree, Present).

Christmas Challenge – Po přestávce jsme se ještě vrátili k aktivitám ze soutěžního odpoledne, které proběhlo v poslední hodině před Vánoci a společně si projeli (a děti zapisovaly do svých sešitů + spelovaly mně, když jsem slova psala na tabuli) slovíčka i gramatiku, které hry obsahovaly. V rámci této aktivity jsme si také zatancovali taneček: Santa Claus Yoga.

Hot Seat – Také jsme si pomocí této hry zopakovali všechna slovíčka, která jsme v dosavadním půlroce probírali. Hádání slovíček jsme udělali formou soutěže.

Word Game – V závěru hodiny jsme si ještě vyluštili jednu zakódovanou zprávu, kterou předložila jedna z žákyň.