11.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce!

Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme se spolužáky sdíleli náš oblíbený zážitek z léta. Potom jsme dostali nové „notebooks“ a každý po svém jsme si ozdobili jejich titulní stranu. Když jsme byli všichni hotoví, zopakovali jsme si pravidla třídy a zásady toho, jak se k ostatním máme chovat. Souhlasili jsme, že pravidla budeme respektovat a všichni jsme se podepsali. Abychom jen neseděli, zahráli jsme si aktivní video a po zbytek hodiny jsme pracovali na našem třídním „Jaguars“ plakátu, který dokončíme příští hodinu a bude viset na chodbě v přízemí školy.

Také jsme dnes dostali učebnici a pracovní sešit, tento týden je ale zatím nosit nemusíme.