4.12.

Homework due Monday 11.12.: WB str. 36, 37

Notebooks: Věty, které jsou v minulém čase prostém, dáváme do minulého času průběhového.

Práce se Student’s Book: SB str. 36, 37

New Grammar:

Past Continuous (minulý čas průběhový)

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock? I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock? Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary: fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity: procvičujeme, kdy píšeme was/were, dále vyplňujeme „Mad Libs“ a hrajeme „Ten Second Picture“