9.10.

Homework due Monday 16.10.: WB str. 10, 11

Děti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 0.

Notebooks: doplňujeme písmenka do nové slovní zásoby

Práce se Student’s Book: SB str. 10, 11

New Grammar: Must/Mustn’t : used for rules and obligations

Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly. You mustn’t run. 

New Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity: MadLibs, aktivní video, pracovní list k nové gramatice (worksheet 1)