18.12.

Notebooks: What will you do on your Christmas holiday? Každý píše 3 věty a potom čteme nahlas.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme přes vánoční svátky nezadávali.

Podívali jsme se na vánoční reklamy velkých obchodních domů v Anglii, popisujeme si je a vybíráme nejoblíbenější.

Ve skupinách vymýšlíme, zapisujeme a poté hrajeme vánoční příběh, ve kterém vystupují všechny postavy skupinky.