18.9.

Notebook: místa ve městě, slovíčka z minulého roku (bank, car park, shop)

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 4, popisujeme obrázek, posloucháme a opakujeme nová slovíčka, odpovídáme na otázky ve cvičení 2.

Questions: opakujeme slovíčka, pomocí kterých tvoříme otázky (What, who, when, why, where...?)

Učebnice SB str. 5 – activity 1 a 2 a gramatické video

Interaktivní tabule: ve dvou týmech vybíráme správné odpovědi k otázkám

Malé psací tabulky: procvičování a hláskování slovíček