29.11.

Notebook: doplnění slovesa ve správném tvaru do vět (was doing)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 35, 36 a 37. Domácí úkol je na příští týden 6.12.

Bookwork: písnička na str. 36/1 – posloucháme, doplňujeme pořadí obrázků.

Nová gramatika: otázka v minulém čase průběhovém (WAS he PLAYING? Yes, he was. No, he wasn’t. WERE they PLAYING? Yes, they were. No, they weren’t.)

Cvičení na str. 37 a gramatické video.

Cvičení na interaktivní tabuli – odpovídáme na malé psací tabulky, pracujeme ve dvojicích.