4.10.

Notebook: do sešitu jsme krátce zopakovali tvoření otázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 118. Domácí úkol je na příští středu 11.10.

Test: napsali jsme si slíbené opakování úvodní lekce

Po testu jsme luštili osmisměrky se slovíčky z lekcí 0 a 1.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Odevzdání knih a zápisů z knih (Book reports) je až do 18.10.

Nová lekce: Unit 1, na interaktivní tabuli ukazujeme jednotlivá slovíčka a procvičujeme výslovnost