13.9.

Homework due Monday 18.9.: podle instrukcí na papíře se společně s rodiči podívat, kde se nachází webová stránka naší skupiny; po splnění úkolu prosíme rodiče o podpis těchto instrukcí. Děkujeme.

Abychom se pozitivně naladili, začali jsme dnešní hodinu písničkou Hello Song.

Introduction: Ptáme se a odpovídáme, jak se dnes máme a kde jsme byli/co jsme dělali v minulém roce  (e.g. How are you today? What did you do last year? I am happy/sad. Last year I was in Italy.). Přidáváme také další možnosti, jak můžeme vyjádřit své pocity (sleepy, angry, silly scared) a ukazujeme si je pomocí pantomimy.

Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky What’s your name? How old are you? What’s your favourite colour? What’s your favourite animal?

Alphabet and Spelling Game: V kroužku si opakujeme abecedu. Poté se dělíme do dvou týmů, hláskujeme slovíčka a píšeme je na tabuli (e.g. sweeping, cooking, taking the dog for a walk, geography, porpoise).

Show me: opakujeme slovní zásobu na téma denní aktivity (sweeping, cooking, taking the dog for a walk, shopping) a zdravotní obtíže (headache, earache, toothache, cough); při zadávání pokynů se střídáme.

What do we have in common?: dělíme se do skupinek a každá se snaží najít pět věcí, které mají členové skupiny společné. Při tom si procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase např. Do you like lego, chocolate, water, …? What’s your favourite colour, animal …?  apod.

Class poster: pokračujeme v práci na našem plakátu/tablu.