16.10.

Homework due Monday, 23.10.: WB (Workbook) strany 13 a 14 (celé)

Introduction: vítáme se s písničkou; ptáme se navzájem „What must you do to have fun? a odpovídáme např. I must be happy to have fun.“

Portfolio: doplňujeme „must/mustn’t“ do vět a luštíme zamotaná slovíčka např. eueqn = queen; ihsdel = shield; sdrwo = sword; gihtkn = knight

Bookwork:
SB str. 14 cv. 1 – prohlížíme si obrázky k příběhu a říkáme si, kde se odehrává, jaké postavy v něm vystupují a co se asi v příběhu bude dít; díváme se na video a poté čteme nahlas
SB str. 15 cv. 2 – samostatně odpovídáme na otázky k příběhu a společně kontrolujeme

New vocabulary: 

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword; song vocabulary: water bottle, mobile phone, glasses; story vocabulary: to hide, brilliant, lead

Other information:
Checking homework – společně opravujeme domácí úkol.
Mini whiteboards
podle nápovědy v podobě obrázkových karet nebo popisu vyučujícího píšeme na malé bílé tabulky slovíčka. Procvičujeme a opakujeme tak psaní slovíček z Unit 1 a Unit 0.
Phonetic/Sound hop
– říkáme si, jak můžeme vyslovit spojení hlásek „ow“ v různých slovech (crown X arrow). Poté říkáme různá slovíčka a podle toho, jak se v nich toto spojení vyslovuje, skáčeme doprava nebo doleva (např. below, town, clown, yellow, slow, down, row, ….).
Which pronoun is correct?
 – z nabídky zájmen na tabuli (I, he, she, we, they, me, him, her, us, them) doplňujeme do vět to správné.
Library – půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i „Book report“. Jeho vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je po podzimních prázdninách tj. v pondělí 30. října.