20.9.

Připomínáme homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4 a 5 (celé). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě nemají). Děkujeme.

Introduction: vítáme se písničkou Hello song a říkáme si, jak se dnes máme a co je naše oblíbená pouťová atrakce (How are you today? What is your favourite fairground attraction?)

Portfolio: luštíme zamotané otázky v přítomném čase a poté je spojujeme s obrázky (např. singing/like/Do/you/?/  Do you like singing? time/get/do/What/you/up/Saturdays/on/?/ What time do you get up on Saturdays?)

Bookwork: 
SB str. 5 cv. 3 – díváme se na krátké video s rozhovorem gekonů
SB str. 6 cv. 1 – posloucháme písničku o tom, co mají Ben a Lucy rádi; doplňujeme tabulku v učebnici; vysvětlujeme si nová slovíčka a procvičujeme jejich výslovnost

Grammar: 
opakujeme a procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase a krátké odpovědi
Do you/we/they like … ? Yes, I/we/they do.  No, I/we/they don’t.
Does he/she/it like … ?    Yes, he/she/it does.  No, he/she/it doesn’t.
Are you/we/they … ?      Yes, I am. Yes, we/they are. No, I am not. No, we/they aren‘t.
Is he/she/it … ?                 Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t.

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; song vocabulary: exploring things, adventure, treasure, excitement
Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdete na této stránce (výše).

Other information:
Procvičujeme novou slovní zásobu z Unit 0 prostřednictvím her Show me (ukazujeme si obrázkové karty, říkáme, co je na nich zobrazeno a předvádíme pomocí pantomimy) a Don’t say the word (snažíme se popsat slova na obrázkových kartách a ostatní spolužáci se je snaží uhodnout).