23.10.

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán. 

Test Party: Ve středu 25.10. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (prosím naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky must/mustn’t, osobní zájmena (her, him, us, them, me, you) a jejich postavení ve větě (slovosled). 

Introduction: vítáme se s písničkou; opravujeme tvary osobních zájmen ve větách, pokud jsou gramaticky špatně.

Portfolio: vypracováváme pracovní list, ve kterém luštíme zamotaná slovíčka podle nápovědy a také doplňujeme do otázek a odpovědí zájmena (her, him, us, them, me, it)

Unit 1 vocabulary: 

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Dnešní hodiny se zúčastnila jen polovina žáků a věnovali jsme se opakování před testem. Musíme všechny pochválit, že měli vypracovaný domácí úkol a moc pěkně spolupracovali.
Checking homework
– společně opravujeme domácí úkol.
You Must Song– posloucháme a zpíváme písničku o tom, co musíme každý den dělat (I must eat all my food. I must do my homework. I must be on time. I must listen to my teacher. I must tidy up my room. I must cook dinner.)
Baamboozle Game – dělíme se do dovu týmů a hrajeme interaktivní hru, kdy podle kontextu doplňujeme do vět must nebo mustn’t.
Procvičujeme slovní zásobu a její hláskování prostřednictvím různých her např. Spell or Slime (online hra), Mini Whiteboards Game (podle nápovědy v podobě obrázkových karet píšeme na malé bílé tabulky slovíčka), Guess the Word (jeden žák popisuje slovo z obrázkové karty, ale nesmí ho vyslovit, ostatní se snaží slovo uhodnout).
Sentence Stacker – prostřednictvím online hry z platformy Cambridge One opakujeme osobní zájmena (him, her, me, us, them).
Time Game
 – hrajeme  hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Animals, Fruit and Vegetables.