4.10.

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán. Děkujeme za doplnění předchozího úkolu!

Test Party  – po krátkém společném opakování píšeme testík z Unit 0. Opravený si jej žáci odnesou domů příští týden.


New vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Wordseach – pokračujeme v luštění osmisměrky, ve které hledáme slovíčka z Unit 0.
Action Song – protahujeme se s písničkou.
Unit 1 – začínáme novou lekci a seznamujeme se slovní zásobou. Slovíčka hlásujeme na tabuli a procvičujeme jejich výslovnost.
What’s missing? – pro zapamatování nových slovíček hrajeme hru s obrázkovými kartami; střídáme se v roli učitele.