6.12.

Homework due Monday, 11.12.: WB str. 40. Také prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Předem děkujeme!

Test Party: Ve středu 13.12. máme v plánu napsat si opakování z Unit 3. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce a probraná gramatika – minulý čas průběhový v oznamovací větě, otázce a v krátké odpovědi na otázku.

Introduction: vítáme se s vánoční písničkou „Jingle Bells“ a říkáme si, co jsme dělali včera večer v osm hodin – „What were you doing at 8 o’clock last night? I was sleeping/eating dinner ….“

Portfolio: podle obrázku na tabuli píšeme tři věty o tom, co lidé včera dělali v parku např. The man was running. The children were playing football.

Bookwork:
SB str. 40 cv. 1 – čteme nahlas příběh „Danger on the Beach“ a vysvětlujeme si neznámá slovíčka

Unit 3 vocabulary:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic; accident, donkey, run away, strange, tsunami, wave

Other information:
Grammar review – opakujeme minulý čas průběhový; nejprve doplňuje do vět podle podmětu was/were, poté opravujeme chyby ve větách a své odpovědi píšeme na mazací tabulky
Vocabulary Jumping – procvičujeme slovíčka ze 3. lekce pomocí pohybové hry, kdy skáčeme podél obrázkových karet a říkáme, co je na nich zobrazeno.
Emergency – dělíme se na dva týmy; jeden tým vymýšlí nebezpečnou situaci a volá o pomoc operátorům; ty představuje druhý tým a snaží se zjistit, co se stalo, na jakém místě či jakých osob se nebezpečí týká, a poté vyslat pomoc
Spell it, Wordsearch – procvičujeme slovíčka prostřednictvím interaktivních her.
Time Game – hrajeme naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Furniture.