10. 10.

Simon says – Hodinu jsme začali hrou na rychlé zopakování našich pravidel a různých dalších činností/akcí, které již děti znají.

Portfolios – Do svých sešitů tentokrát děti zapisovali do předpřipravených vět (které byly napsané na tabuli) názvy věcí, osob a prostorů, které se nacházejí uvnitř domu.

New Unit – Začali jsme také novou lekci, ve které jsme se věnovali denní rutině a slovesům, které se jí týkají. Tuto lekci jsme si přiblížili díky učebnici, interaktivní hře a také videu s Mr. Beanem.

HW –  Dětem byl zadán domácí úkol, tentokrát na str. 10 a 11 v bílých učebnicích/pracovních sešitech. Tento úkol je zadaný opět na týden, budeme ho tedy společně kontrolovat příští úterý (17. 10.).

Děti dostali zpátky také svoje testy, které psali v minulé hodině (čtvrtek 5. 9.). Mají je vložené v učebnicích mezi stránkami, kde je zadaný DÚ.