12. 12.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (things in this room/animals/places in a city), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, týkající se míst ve městě – jako opakování na čtvrteční test.

Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy míst ve městě podle tabule, na které byla písmena zpřeházena.

HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

Grammar Practice – Po přestávce děti kreslily na vytištěný obrázek města, kde se co nachází dle toho, co Will zadával. Také jsme si znovu zopakovali předložky IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN a NEXT díky hře na schovávanou předmětů (plyšáků), aby si opět tyto předložky procvičily před testem.

Kahoot – V závěru hodiny jsme si ještě zahráli hru KAHOOT, která posloužila jako poslední opakování .

Unit 3 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 3, který budou děti psát tento čtvrtek (14. 12.).