23. 11.

Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně otázky: „Does Sara/Tom like …?“ podle obrázků na tabuli a podle vyjádřených smajlíků odpovídali pod otázky: Yes, he/she does.//No, he/she doesn´t.

HW – Před přestávkou jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne ze str. 28 a 29. Jelikož byl tento týden test, na příští týden úkol není.

Test Unit 2 – Druhou část hodiny jsme věnovali testu a také aktivitám na pracovních listech, když měly děti již hotovo.