23. 11.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite toy?

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, která se týkají hraček jako opakování na test.

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– S, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

HW – Před přestávkou jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne ze str. 28 a 29. Jelikož byl tento týden test, na příští týden úkol není.

Test Unit 2 – Druhou část hodiny jsme věnovali převážně testu.