5. 12.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (food/numbers/animals), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

Portfolios – Zápis do sešitů byl opět formou doplňování do vět „The cinema is … the park./ The hospital is … the train station./ The school is … the hospital./ The car is …the café and the train station.“, které děti vyvozovaly podle obrázku.

HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a zadali si další na příští úterý (12. 12.) na str. 36 a 37 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme s novými slovíčky, týkající se míst ve městě.

Students Books – V učebnicích jsme pracovali na str. 40, kde jsme si společně nejprve četli informace v zadání 1, ze kterého potom vycházelo i cv. 2. Na následující str. 41 děti poté podle poslechu zaškrtávaly správnou odpověď.

Grammar Practice – V závěru hodiny jsme si ještě zahráli jednu hru na „What´s your favourite …?“ díky interaktivní hře.