9. 1.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

Notebooks – Do svých sešitů děti zapisovaly věty o jejich oblíbeném ovoci, zelenině a jídle.

New Unit – Dětem byla představená nová lekce, která se bude týkat především tématu: Food from a Market (jídlo na trhu).

Student Books: V učebnicích děti pracovaly na str. 46.

Food Bingo: Děti si také zahrály Bingo s tematikou jídla, aby si nová slovíčka procvičily.

HW: Za domácí úkol do příštího úterý (16. 2.) dostaly děti celou str. 46 a 47 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.