11.12.

VE STŘEDU (13.12.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 3.

Notebooks: Odpovídáme na otázku „What time is it?“.

Práce se Student’s Book: SB str. 40, 41 + SB str. 121

New Grammar:

Telling the Time (Určování času – Kolik je hodin?)

It’s ____ o’clock. (Je ____ hodin.)

It’s half past ____. (Je půl ____.)

It’s quarter past ____. (Je čtvrt na ____.)

It’s quarter to ____.  (Je tři čtvrtě na ____.)

Příslovce času

always = vždy, usually = často, sometimes = někdy, never = nikdy

I always/usually/sometimes/never eat ice cream.

New Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity: především procvičujeme na středeční test, ve kterém se objeví určování času podle ručičkových hodin, také příslovce určení času (always/usually/sometimes/never) a mimo jiné i nová slovní zásoba, ke konci hodiny hrajeme hru Tic Tac Toe