13.11.

Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Introduction: představili jsme se nové paní učitelce Miss Rosemary a ona se představila nám, každý jsme řekli svoje jméno, oblíbené jídlo a co rádi děláme (Hello, my name is …. and I like eating …. and doing ….), také jsme si znovu zopakovali pravidla na hodinách (be respectful, raise your hand, only speak English etc.)

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Práce se Student’s Book: SB str. 28 cv. 1

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Pictionary – děti se střídají v tom, kdo na tabuli kreslí slovíčka z nové slovní zásoby, ostatní hádají, o jaká slovíčka se jedná a odpověď vždy zapíší na vlastní mini tabulku, dále hrajeme interaktivní hry na Cambridge One webu: Sentence Stacker, Spell or Slime