6.12.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 11.12.: WB str. 36, 37

PŘÍŠTÍ STŘEDU (13.12.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 3.

Notebooks: Do vět doplňujeme always/usually/sometimes/never.

Práce se Student’s Book: SB str. 38, 39 + WB str. 38, 39, SB str. 42 cv. 1, 2 + str. 43 cv. 5

New Grammar:

Telling the Time (Určování času – Kolik je hodin?)

It’s ____ o’clock. (Je ____ hodin.)

It’s half past ____. (Je půl ____.)

It’s quarter past ____. (Je čtvrt na ____.)

It’s quarter to ____.  (Je tři čtvrtě na ____.)

Příslovce času

always = vždy, usually = často, sometimes = někdy, never = nikdy

I always/usually/sometimes/never eat ice cream.

New Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity: vyjmenováváme věci, které děláme vždy, většinou, někdy nebo naopak nikdy (always, usually, sometimes, never), na tabuli spojujeme čas s hodinami, který ho ukazují, pak vypracováváme MadLibs a na závěr hrajeme hru Spell or Slime