8.1.

Homework due Monday 15.1.: WB str. 48, 49

Notebooks: Podle obrázků na tabuli do vět doplňujeme předložky místa.

Práce se Student’s Book: SB str. 49 cv. 3, 4 + str. 50, 51

New Grammar:

Prepositions of Place (předložky místa)

opposite (naproti), above (nad), near (blízko), below (pod)

“Going to”+Infinitive of Purpose

I’m going to the bank to get some money/the shop to buy some bread/the library to get a book.

New Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity: hra s flashcards – hledáme je po třídě a potom je podle popisu na tabuli řadíme, dále hrajeme online hru z platformy Cambridge One: Spell or Slime