13.11.

Song: Vegetable song

Notebook: doplnění do vět – How about…? / Shall we …..?

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na video k příběhu z minulé hodiny a zopakovali jsme si slovíčka, která jsme nevěděli (village, bit, quick, fool, far ,matter)

Bookwork: učebnice SB str. 28 – čtení. Str. 29 – poslech, doplňování údajů do vět

Interaktivní tabule: pořádek slov ve větách (Shall we… / How about…)

Sentence stacker: porovnáváme vždy dvě věty, co nejrychleji vybíráme tu správnou bez chyb.