23.10.

Notebook: doplnění vět (have to/has to)

Bookwork: učebnice SB str. 18 – 19, Shapes (Tvary), sledujeme video a doplňujeme informace do cvičení. Učíme se názvy různých tvarů.

Interaktivní tabule: HAVE x HAS – ve dvou týmech, rychlé odpovědi na otázky a doplňování chybějících výrazů.

Sentences: skládáme zamotané věty, po kontrole je zapisujeme do sešitu.