6.11.

Nová písnička: I am thirsty

Notebook: zapisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček.

SOME, ANY: procvičujeme a doplňujeme do vět na interaktivní tabuli

Bookwork: učebnice SB str. 24 – nová písnička – posloucháme, spojujeme obrázky. Doplňujeme možnosti v aktivitě 2

Nová gramatika: SOME v otázce – nabídka – interaktivní tabule, tvoříme otázky a vymýšlíme různé příklady. (How about some lemonade? Shall we have some bread and cheese?)

SB str. 25 – gramatické video a cvičení nové gramatiky.