6.12.

Písnička: How often

Notebook: podle interaktivní tabule vybíráme správné výrazy do vět

Procvičujeme příslovce frekvence ve větách a hláskování slovíček ze 3. lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 121. Domácí úkol je na příští středu 13.12.

TEST: opakování ze 3. dokončené lekce bychom si na psali příští středu 13.12.

Bookwork: čtení, učebnice SB str. 40 – 41, čteme nahlas, vysvětlujeme slovíčka a doplňujeme cvičení na str. 41.