8.1.

Notebook: doplňujeme slovíčka podle obrázkových kartiček

Song: Days of the week

Bookwork: učebnice SB str. 47, nová gramatika, předložky NEAR, BELOW, ABOVE, OPPOSITE – prezentace na interaktivní tabuli, příklady s obrázky, doplňujeme cvičení v učebnici, gramatické video.

Zahráli jsme si novou hru: Rock, paper, scissors – procvičujeme slovíčka