12.10.

Notebook: do sešitu zapisujeme otázku What’s the time? It’s….o’clock. (podle obrázku na tabuli)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 19.10. Kdo dnes domácí úkol neměl, doplní ho do úterý 17.10.

Bookwork: dnes nová písnička, učebnice SB str. 12, podle poslechu doplňujeme čas, k písničce doplňujeme i cvičení na str. 12 ve cvičebnici WB.

Učebnice str. 13, gramatické video a cvičení 1, čteme nahlas a hledáme obrázky.

Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla (SHE plays, HE sleeps), procvičujeme ve cvičebnici HW 13/2