14.9.

Na začátku hodiny se ptáme navzájem What is your favourite colour? (My favourite colour is blue!)

Notebook: do sešitu zapisujeme 4 slova podle obrázkových kartiček z 1. ročníku (CAT, CAR, BIKE, PLANE)

Poster: dokončujeme plakát naší skupinky, obrázky mořských vyder s našimi fotkami

I Spy: zahráli jsme si hru „Myslím si slovo…“ a hledáme ve třídě (Is it this box? Is it that picture?...)

Memory game: opakujeme slovíčka z minulého roku, snažíme se zapamatovat a určit, která kartička chybí

Pictionary: v této hře malujeme na tabuli a ostatní hádají (Is it a frog? Yes, it is!)