23.11.

V kroužku: ptáme se navzájem a odpovídáme

Notebook: Scavenger Hunt – hledáme ve třídě obrázkové kartičky, pamatujeme si slovíčko a v lavici ho zapisujeme do sešitu.

Písnička, odměna za vzorně napsaná slovíčka v sešitech: Walking in the jungle

Malé psací tabulky: píšeme odpověď na otázku Does …… like ……? Yes, she/he does. No, she/he doesn’t.

Bookwork: učebnice SB str. 120 – doplňujeme a společně kontrolujeme, věty čteme nahlas.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 – slovíčka z nové lekce, pracujte s učebnicí SB. Domácí úkol je na příští čtvrtek 30.11.

Učebnice SB str. 33 – malujeme a doplňujeme slovíčka z lekce 1 a 2, všechna, která si pamatujeme.