26.9.

V kroužku: ptáme se navzájem: What is your favourite film/movie? My favourite film is Harry Potter 1.

Portfolio: procvičujeme There is x There are, do sešitu zapisujeme několik vět o věcech kolem nás. There is 1 clock. There are 18 windows.

Bookwork: učebnice SB str. 8 – 9, STORY, první díl příběhu našich hrdinů. Nejprve posloucháme a sledujeme text. Poté si rozdělujeme role a čteme nahlas. Nakonec jsme se podívali na video na interaktivní tabuli.

K příběhu jsme vypracovali cvičení 2, ve kterém hledáme faktické chyby a společně je opravujeme.

Interaktivní tabule: k obrázkům vybíráme správné názvy – procvičujeme slovíčka této lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 9, cvičení 3 – přečíst si věty z ukázkového obrázku, namalovat svůj vlastní a popsat dvěma větami (There is / There are). Na obrázku může být: My desk / My bedroom / My bag / My pencil case…) Domácí úkol je až na čtvrtek 5. 10.