4.1.

Notebook: New Year Resolution (novoroční předsevzetí) I want …… doplňujeme (play football, play piano, swim, read books)

Dnes jsme část hodiny věnovali opakování gramatiky a slovíček z 1 – 4 lekce, podle soutěží a her z předvánočních společných Christmas Games.

Začali jsme novou lekci, Unit 4, slovíčka, výslovnost, hry s obrázkovými kartičkami.

Nová písnička: Fruit Song

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 123. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.1.