9.11.

V kroužku: Does Miss Lenka wear a blue shirt? Yes, she does. Ptáme se navzájem.

Notebook: Does he like carrots? No, he doesn’t. Does she like bananas? Yes, she does!

Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, kontrolujeme výslovnost a hláskování

Bookwork: učebnice SB str. 24 – nová písnička, posloucháme a doplňujeme pořadí obrázků. Ve cvičebnici WB str. 24 jsme pak doplnili chybějící slova v textu.

SB str. 25, WB str. 25 – čteme a doplňujeme správnou odpověď (DOES x DOESN’T).

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 22 – křížovka se slovíčky. Domácí úkol je na příští čtvrtek 16.11.

Gramatické video: SB str. 25/2 – opakujeme (DOES she like…? DOES he like…?)

Na závěr hodiny jsme dočetli knížku THE CAT IN THE HAT, příště se podíváme na video k tomuto příběhu.