17.10.

Test: Test z Lekce 1 se bude psát říští úterý (24.10.). Bude obsahovat gramatiku a slovní zásobu z Lekce 1 (školní pomůcky, what is it? It is a…?).

Homework, due 24.10.: WB – strana 16

Starfall: Letter I

Alphabet book: Letter I,i (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: iguana, igloo, insects)

Bookwork:

SB – str. 14, 15

WB – str.  13, 14

Grammar: Is it a…? (Je toto…?) + Yes, it is/No, it isn’t (Ano, je./Ne, není.)

What is it? (Co je toto?) + It’s a/an… (Je to…)

Vocabulary, Phrases: pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case

Other information:  přečetli jsme si knížku a nakonec jsme si zazpívali ABC song.