21.11.

📌 Ve čtvrtek 23.11. si napíšeme test z Lekce 2 (tedy domácí úkol není)

Starfall: Letter Q

Alphabet book: Letter Q,q (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: quilt, queen, question)

_________________________________________________________________________________

Bookwork:

SB – 120

WB – //

_________________________________________________________________________________

Grammar: Jména (3. os. č.j.): „What’s his/her name?“ -> „His/her name is …“

Věk (3. os. č.j.): „How old is he/she?“ -> „He/she is … years old.“

Hračky (3. os. č.j.): „What’s his/her favourite toy?“ -> „His/her favourite toy is …“

Vocabulary, Phrases: computer game, kite, plane, bike, doll, monster, train, go-kart, car, ball, he (boy), she (girl)

_________________________________________________________________________________

Other information: Zahráli jsme si „Nakresli, co Miss Rosemary popisuje“ – Miss Rosemary jednoduchými přídavnými jmény hračky a děti je kreslí. Procvičili jsme si he/him a she/her s pomocí interaktivní tabule. Ve dvojicích se děti ptaly na základní otázky (ze sekce Grammar). Nakonec děti podle poslechu rozhovoru mezi Miss Rosemary a mnou rozhodovaly, jestli jsme zmínily určitou hračku, či nikoliv.