11. 9.

Přivítali jsme se na úvodní hodině a vzájemně jsme se představili.

What’s your name?  My name is Miss Kelli and I love dogs.

„Hello, I’m Miss Alice and I like dogs, sports, and reading books.

„What is your name and what do you like?“

Mascot – podívali jsme se na krátké video o maskotovi naší skupinky – „Wolverines“

( Rosomák ) a pověděli jsme si o něm základní informace

Class rules – společně jsme si popovídali o pravidlech, která budeme během roku dodržovat. Následně jsme svůj slib potvrdili podpisem certifikátu.

Poster – začali jsme pracovat na společném plakátu naší skupinky. V další hodině budeme práci dokončovat. Poster bude spolu s ostatními plakáty skupin viset na chodbě před jídelnou.

Portfolio – děti si dnes založily sešity, které si podepsaly, ozdobily a napsaly první věty:

„I’m David and I like football “. My favorite color is blue. Každý také odpověděl na otázku: „What did you do on your summer holiday?“