2. 10.

Dnes zahajujeme konverzací, ptáme se a odpovídáme:

„Do you like …….( apples)? Yes, I do. Where were you this weekend? I was …..(at home). What did you do …….. ( yesterday)? „

Domácí úkol – kontrolujeme zadaný domácí úkol. Kdo nenapsal, doplní si do této středy.

Připravujeme se na test, který si napíšeme tuto středu.

Opakujeme slovíčka a gramatiku formou her, soutěží i pomocí cvičení na interaktivní tabuli.

Portfolio – zapisujeme věty a slovíčka ve správném pořadí

he / like / did / food / the / ? was / she / last / where / night /?

Grammar – procvičujeme otázky a odpovědi i v minulém čase , ptáme se: how, do, did, does, what, is, why

Homework – domácí úkol na pondělí není, jelikož se připravujeme na test. Proto si doplníme domácí úkoly, díky kterým procvičujeme probranou látku. Všichni budou mít rovněž ve středu prosím smazané kódy v obou učebnicích a přihlásí se na platformu Cambridge One. Děkuji