22. 11.

Zahřáli jsme se u Freeze dance game

Dnešní hodina je zaměřená hlavně na opakování před slibovaným testem.

Portfolio – opakujeme hravou formou – 1. do vět doplňujeme – but, and, because, so

2. procvičujeme ve větách použití COULD / COULDN’T

3. zapisujememe slovesa v minulém čase

4. zaměřujeme se na psaní slovíček z poslední lekce

Test – v druhé části hodiny jsme si napsali samotný test

Práce se dětem povedly. Děti si opravené testy odnesly domů k nahlédnutí rodičům.