23. 10.

Zpíváme písničku – „You Must Be On Time Song

Domácí úkol – kontolujeme domácí úkol z minulého týdne – WB str. 13 – kdo zapomněl, dopíše si. Děkuji

Portfolio: do sešitů přepisujeme věty a opravujeme chyby – Please give I the bag. /ME/

Give she the book, please. (HER) Ask we to help you. /US/

Procvičujeme správné psaní slovíček a hrajeme hry zaměřené na spelování.

Activity – děti si ve dvojicích vytvářejí plakát – MY OWN FANTASY WORLD – zapisují 6 pravidel s použitím MUST a MUSTN’T. Práci děti doplňují obrázky a nadpisem. Děti prezentují svoji práci před třídou.

Test – děti si dnes prohlédly testy, které budeme psát tuto středu 25.10.