3.10. a 5.10.

Songs: I can say hello!, Ten pencils, I can say goodbye

New/Revised words: jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat) / Hippo, Monkey, Dog, Cat, pencil, crayon, pen, book, numbers 1-10

New/Revised phrases: Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), draw a line (nakreslit čáru), write a number (napsat číslo) / Thank you, Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, Let’s dance

Games: Formou aktivních her jsme si opakovali nová slovíčka z minulého týdne (pencil, crayon, pen, book), přičemž jsme používali Flashcards. Připomněli jsme si písničku Ten pencils, na kterou jsme si následně zatancovali.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a děti chodily ukazovat na předměty (book, pen atd.).

Workbook: V pracovních sešitech měly děti za úkol spojit (draw a line) obrázek, kde bylo šest věcí, s číslem 6, které bylo uprostřed. Společně jsme spočítali, který obrázek tomuto číslu odpovídal. Dále děti hledaly, kroužkovaly (circle), počítaly (count) a následně napsali (write/write a number) počet tužek, které na obrázku našly. Dětem jsme pomáhaly počítat a psát čísla, jelikož to většina ještě neumí.