10.10. a 12.10.

Souhrn a opakování Unit 1

Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song

New/Revised words: weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh) / jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat), color (barva), Hippo, Monkey, Dog, Cat, school, bag, pencils, crayons, book, numbers 1-10, world class

New/Revised phrases: Show them (ukaž jim) / Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), write a number (napsat číslo), draw a line (nakreslit čáru), color in (vybarvit), Make a line, Make a (bigger) circle, Sit down, Stand up, See you soon, Let’s count, Let’s dance, Thank you

Games and activities: Pro větší efektivitu učení jsme děti rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina poslouchala příběh (story time) a děti následně pojmenovávaly a počítaly předměty. Druhá skupina pojmenovávala předměty pomocí Flashcards a hrací kostky, na které jsou obrázky naučených slovíček. Také jsme hráli společné hry s míčem – kdo držel míč, pojmenoval předmět, který jsme mu ukázaly.

Workbook: V pracovním sešitě děti vytrhly stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 1 četli, a stránku přeložily tak, aby jim vznikl náš příběh. Dále jsme společně počítali hvězdy (stars) a děti lepily samolepku (sticker) hvězdy na místo, kde scházela. Druhou hodinu děti dostaly obrázky pěti pastelek (five crayons), které vybarvily a podepsaly se (kdo se neuměl podepsat, tomu jsme pomohly). Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s pastelkami si děti mohly odnést domů.