10.10. a 12.10.

Souhrn a opakování Unit 1

Songs: I can say hello!, Ten pencils, I can say goodbye

New/Revised words: weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh) / jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat), Hippo, Monkey, Dog, Cat, pencil, crayon, pen, book, numbers 1-10

New/Revised phrases: Show them (ukaž jim) / Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), draw a line (nakreslit čáru), write a number (napsat číslo), Thank you, Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, Let’s dance

Games and activities: Pro větší efektivitu učení jsme děti rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina poslouchala příběh (story time) a děti následně pojmenovávaly a počítaly předměty. Druhá skupina pojmenovávala předměty pomocí Flashcards a poté jsme společně počítali knihy (books), pastelky (crayons), pera (pens) a pencils (tužky). Také jsme hráli společné hry s míčem – kdo držel míč, pojmenoval předmět/postavičku, který jsme mu ukázaly. Dále jsme rozmístily bločky, které děti přeskakovaly a poté hledaly a ukazovaly na zmíněný předmět/postavičku.

Workbook: V pracovním sešitě děti vytrhly stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 1 četli, a stránku přeložily tak, aby jim vznikl náš příběh. Děti měly za úkol nalepit obrázek opičky (Monkey) na místo, kde scházela. Druhou hodinu děti dostaly obrázky pěti pastelek (five crayons), které vybarvily a podepsaly se (kdo se neuměl podepsat, tomu jsme pomohly). Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s pastelkami si děti mohly odnést domů.