21.11. + 23.11.

Songs: Hi! Hello!, Rain, rain, Goodbye song

New/Revised words: colours (barvy): orange, purple, yellow, blue, green, red / autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies, numbers 1-10, trousers, shirt, jumper, socks, shoes, jump, count, colour

New/Revised phrases: Pick someone (vyber někoho) / It is raining, Write your name, Can you give it to me?, make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, colour in

Games and activities: Za pomoci Flashcards a hrací kostky jsme opakovali nová slovíčka z minulého týdne (autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies). Na písničku Rain, rain jsme si zatancovali, zaskákali a zazpívali.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a děti chodily ukazovat na předměty (tree, leaves atd.)

Workbook: Děti měly za úkol vybarvit deštníky (umbrellas), holinky (wellies) a listy (leaves) podle barev, jak šly za sebou. Dalším úkolem bylo vybarvit deštník a holinky podle čísel – každému číslu patřila jedna barva. Slovíčka, čísla a barvy jsme s dětmi procvičovali pomocí otázek „What is this?“, „What number is this?“, What colour is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.