Parrots

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 15.5.
  • Beach ball toss – Where were you yesterday after school? I was …
  • Formou hry jsme opakovali jsme slovíčka 7. a 8. lekce – Around the World Game
  • Portfolio – procvičovali jsme pravopis číslovek
  • AB 80 + 81/2 – Tell us what‘ s different and why
  • Spelling practice – Whiteboards: penguin, scarf, boots, coat, sweater, trousers, whale
  • Was/Were Quiz – Past Simple Be Verb
  • HW: AB 81/3
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 29.5. budeme psát souhrnný test z lekcí 7 a 8 – připomínáme proto domácí opakování slovíček i gramatiky!
 • 24.4.
  • Beach ball toss: Where were you yesterday evening? I was … .
  • Portfolio – Write and draw: It was cold and windy yesterday. Miss Anna was wearing a coat, scarf, hat and gloves.
  • Procvičovali jsme slovíčka a gramatiku 8.lekce – Where were you on Monday afternoon? I was at school/at home/in the park/at the library…
  • What´s missing? Game (with flashcards)
  • Brain Break: This or that? Animal Edition!
  • AB : 75/1 + 76/1 + 77/1
  • Lock’s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost: over there, red chair, bear, hair…
  • Unit 8 Story
  • HW: AB 76/2
 • 17.4.
  • Weather Song
  • Portfolio – sunny, windy, raining (unscramble the words)
  • Unit 8 – Nová slovíčka – Weather: cloudy, cold, dry, hot, rainbow, raining, snowing, sunny, windy, wet + Clothes: sweater, scarf, gloves, coat, hat
  • Conversation – What´s the weather like? It´s snowing/cold/windy. + What do you wear when it’s cold?
  • Library Books – děti si opět mohly vypůjčit anglické knížky z naší knihovny
  • AB 72/2 + 73/1,2 + 74/1
  • Grammar – učili jsme se minulý čas slovesa „to be“:  was/were, wasn’t/weren’t (Today it is rainy. Yesterday it was sunny.)
  • HW: AB 74/2
 • 10.4.
  • Unit 7 Song (World of animals)
  • Portfolio – The lion is stronger than the cat. The whale is bigger than the snake.
  • AB 67/1 + 69
  • Grammar – procvičovali jsme 2. st. přídavných jmen (Comparative adjectives)
  • Break: Comparatives Quiz | ESL Classroom Game | Easy English Quiz (druhá polovina)
  • Lock’s Sounds and Spelling – /f/ sound: giraffe, laugh, frog, dolphin
  • Zahráli jsme si hru – Spelling Game – Words: giraffe, laugh, cough, frog, dolphin, funny, photographs, flamingo, elephant, phone, fly, false
  • Na závěr lekce děti nejdříve sledovaly a poté ve skupinkách četly příběh – Lock and Key Story (World of animals)
  • HW: AB 68/1+2 (celá strana)
 • 3.4.
 • 27.3.

  Happy Easter!

 • 20.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

 • 13.3.
  • Pass the Clap Game (Countryside words: field, forest, grass, lake, leaf/leaves, picnic, plant, river, rock, waterfall)
  • Portfolio – I am hungry. Shall I get you some cake?
  • Popisovali jsme obrázky a hledali rozdíly: In picture 1, there are 5 bananas. X In picture 2, there is one banana.
  • Brain Break: „Gimme That Garbage!“ Garbage Truck Song
  • AB 61/1 + 63/3
  • Kid’s Box 3 Units 5 & 6 | Baamboozle
  • Na závěr jsme si k procvičení hláskování slovíček 5. a 6. lekce zahráli hru – Hot Potato Game
  • HW: AB 63/4 (podle zakroužkovaných slovíček ze cvičení 3 nahoře)
  • !Reminder (Připomínka): příští středu 20.3. budeme psát souhrnný test z lekcí 5 a 6 – připomínáme proto opakování slovíček i gramatiky!
 • 6.3.
  • Chain Game -„In the countryside you can see grass, lake, field, forest….“
  • Společně jsme četli a kontrolovali dom. úkol z minulého týdne
  • Portfolio – „Stop!“ spelling dictation Game
  • Unit 6 – procvičovali jsme slovíčka 6. lekce, včetně přídavných jmen (with flashcards)
  • Activity Book – 57/2 + 59
  • Brain Break – Glow in the Dark Shapes Dance!
  • Sounds and Spelling („r“): river, grass, forest, grapes, bread
  • Lock and Key Unit 6 Story – společně jsme shlédli další příběh a poté si děti rozdělily role a příběh 3x nahlas přečetly
  • Homework – AB 58/1 +2 (celou stránku)
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 20.3. budeme psát souhrnný test z lekce 5 a 6 – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme společně vše procvičovat;)
 • 28.2.
  • The Counting by Threes Song
  • Portfolio – Miss Vlaďka and Miss Anna are having a picnic in the forest next to a lake.
  • Unit 6 – words: Field, forest, grass, lake, leaf/leaves, picnic, plant, river, rock, waterfall
  • S novými obrázkovými kartami jsme si u tabule hned zahráli Swat it! Game
  • New Grammar (pro návrhy/nabídky): Shall I…? (I am hungry. Shall I get you a snack? / I´m cold. Shall I get you a blanket?…)
  • Activity Book -54/1 + 56/1 + 2
  • Procvičovali jsme přídavná jména a jejich protiklady:  bad, good, cold, hot, fat, thin, weak, strong, loud, quiet, hungry, thirsty, tired
  • Pro zapamatování nových slovíček jsme si na závěr zahráli Around the World Game
  • Homework – AB 54/2
 • 21.2.
  • The Wiggle Dance!
  • Portfolio – What´s the matter with her/him/them? She´s/He´s/They´ve got a cough/temperature/stomach-ache.
  • Na zopakování slovíček 5. lekce a jejich hláskování jsme si v kroužku u tabule zahráli hru – Pass the Clap Game
  • Worksheets (in pairs ) – děti ve dvojicích procvičovaly konverzaci u lékaře
  • Library – O přestávce si dnes děti opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky podle vlastního výběru
  • Shlédli jsme video „What do you do to feel better when you’re ill?“ – eat chicken/lizard soup, lemon + ginger tea, essential oil…
  • Create a poster – děti vytvářely plakáty s použitím must + mustn´t
  • Homework – AB 53/1
 • 14.2.
  • Unit 5 Song (Fit and well)
  • Portfolio – She´s got a cough. They´ve got stomach-aches.
  • Opakovali jsme slovní zásobu týkající se nemocí
  • Grammar Lock’s Sounds and Spelling (stažené tvary): I’ve/He’s/She’s/They’ve/We’ve got + must/mustn´t
  • Děti se střídaly v předvádění/hádání nemocí – Charades Game (illnesses)
  • Brain Break – na přání: Gimme That Garbage!
  • Activity Book – 49/1 + 2 (ústně) + 50/1 + 51 (ve dvojicích)
  • Lock and Key Unit 5 Story
  • Na závěr jsme si zahráli Zombie Game (with flashcards)
  • Homework – AB 49/2 + 50/2
 • 31.1.
  • Nejdříve jsme opakovali části těla – parts of body: ear, tooth, back, stomach, head, foot, hair, eye, mouth, shoulder, nose, hand, leg, arm
  • Portfolio – word scrambles: gel (leg), chtosma (stomach), cabk (back)
  • Unit 5 – words: well, ill, a cold, a cough, a stomach-ache, a headache, a temperature, a toothache, a backache, an earache
  • Grammar – must X mustn´t – i pomocí hry Frog on a log
  • Flashcard Game + Snatch it! (with body parts and illnesses)
  • Brain Break – Brand New Day!
  • Activity Book – 46/1,2 + 47/1 + 48/1
  • Charades Game – What´s the matter with you/her/him? I´ve got a headache. He´ s got a temperature. She´s got an earache.
  • Homework – AB 47/2 (podle cvičení 1 nahoře)
  • Opravené testy z minulé hodiny si děti odnesly domů!
 • 24.1.
  • Nejprve jsme se rozhýbali a okysličili mozek u písničky na přání – Gimme that garbage!
  • Portfolio – podle obrázků jsme písemně procvičovali látku na test (I get dressed at 7 o´clock. Our school starts at 8 o´clock.)
  • Test (Units 3 + 4)
  • Worksheets for fun – děti vyplňovaly a luštily osmisměrky, a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
  • Library Books – děti si vypůjčily anglické knížky z naší knihovny, které mohou přinést až po jarních prázdninách 14.2.
  • Na závěr jsme si v kroužku zahráli hru – Fruitbasket turnover Game (I´ve got…/I like…/I´m wearing… . Me too!)
  • No homework today:)
 • 17.1.
  • Penguin Dance
  • Portfolio – děti psaly odpovědi na tři otázky (místa ve městě)
  • Storytime – „David´s hat“ (popcorn reading + put it in the correct order)
  • Procvičovali jsme věty s „must“ a také určování času
  • Activity Book – 44/1,2 + 43/1 (společně na interaktivní tabuli)
  • Daily routine – opakovali jsme hrou: Snatch it! Game
  • Homework – AB 45/3 +4
  • !Reminder (Připomínka): příští středu 24.1. budeme psát souhrnný test z lekce 3 a 4 – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky!
 • 10.1.
  • Unit 4 Song
  • Portfolio – Draw: There´s a bear on a chair with purple hair. He´s eating a pear.
  • Unit 4 – Opakovali jsme slovíčka 4. lekce, gramatiku i předložky místa
  • Lock´s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost a pravopis: „where, bear, hair, there, chair“
  • Activity Book – 39/1 + 2(ústně) +40/1 + 2(ústně)
  • Brain Break – Gimme That Garbage!
  • Grammar must (At school I must respect my teachers.) X mustn´t (In the library I mustn´t speak loudly.)
  • V kroužku s hudbou jsme si zahráli Hot potato spelling Game
  • Unit 5 Story (In the city) – děti sledovaly příběh a poté si rozdělily role a několikrát jej také četly
  • Homework – AB 41
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 24.1. budeme psát souhrnný test z lekce 3 a 4 – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme společně vše procvičovat;)
 • 3.1.
  • The New Year is Marching In
  • Portfolio – Draw a dog sitting in front of a supermarket.
  • Unit 4 – Places in a city: bank, bus station, cinema, library, market, sports centre, supermarket, swimming pool
  • Board slap Game (two teams)
  • Activity Book – 36/1 + 37/1 (2) + 38/1
  • Library books – děti si opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky z naší knihovny
  • Grammar MUSÍM = I must (=have to, need to)
  • Procvičovali jsme také předložky = Prepositions of place: next to, opposite, in front of, behind, between
  • Whiteboards – k procvičení předložek děti malovaly obrázky (places in a city) podle pokynů
  • Unit 4 Song (In the city)
  • Homework – AB 36/2 + 38/2 (čti a namaluj spojovací čáry)
 • 20.12.

  Merry Christmas and a Happy New Year!

  • The Gingerbread Cookie Dance!
  • Na procvičení vánoční slovní zásoby jsme si zahráli hru 4 Corners (Christmas tree, candy cane, reindeer, stocking, star, snowflake, candle, chimney, ornaments, lights, bells, presents/gifts)
  • Christmas Paper Chain – k vyzdobení učebny jsme společně vyráběli papírový řetěz popsaný vánočními slovíčky
  • Po přestávce jsme si udělali popcorn a shlédli krátký vánoční film A Trush Truck Christmas
  • Christmas carols – společně jsme si zazpívali koledy – We Wish You a Merry Christmas🙂
 • 13.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti doplňovaly věty (every day/always/sometimes): I sometimes play computer games.
  • Unit 3 Story (A Day in the Life) – děti sledovaly a poté ve skupinkách opakovaně četly příběh a odpovídaly na otázky
  • Brain Break – Would you rather? Fitness
  • Po přestávce jsme sledovali video: What do astronauts do in space? Astronauts wear spacesuits. They sleep in sleeping bags. Everything floats in space!
  • Grammar – procvičovali jsme určování času – It´s half past six (je půl sedmé)
  • Activity Book – 33 (listening) + 34/1
  • Na závěr jsme si na přání zahráli Simon says Game
  • Homework – AB 35/1
  • Příští týden budeme mít „Christmas Party“ – můžete si přinést vánoční dobroty, ale hlavně přijďte vánočně naladěni/oblečeni – těšíme se na vás:)
 • 6.12.
  • Unit 3 Song
  • Portfolio – děti popisovaly obrázky: I wake up at six o´clock.
  • Opakovali jsme dny v týdnu – Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
  • Seven Days a Week Song
  • GrammarHow often…? always/sometimes/ never/every day
  • Na procvičení gramatiky jsme si zahráli True or False Game – I always speak English. I never walk my dog.
  • Brain Break – Fire and Ice Freeze Dance!
  • Activity Book – 30/1 + 32/1
  • Lock´s Sounds and Spelling – výslovnost ve 3.os.j.č. „s“ X „iz“ jsme procvičili i hrou Frogs on a log Game
  • Homework – 30/2 + 32/2
  • Děti si dnes domů vzaly opravené testy (z lekcí 0-2)!
 • 29.11.
  • The Wiggle Dance!
  • Portfolio – Draw: Stella does her homework at 4 o’clock.
  • Unit 3 – Daily routine: catch the bus, do homework, get dressed/undressed, put on, take off, get up, wake up, go to bed, have a shower, have breakfast/lunch/dinner, every day
  • Grammar before (před) X after (po)
  • Procvičovat gramatiku můžete opět i z domova ZDE
  • Times with o´clock – procvičovali jsme hodiny (určování času)
  • Charades Game
  • Unit 3 Song
  • Activity Book – 28/1 + 29/2
  • Homework – AB 28/2 + 29/1
 • 22.11.
  • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u Go Bananas! Song
  • Portfolio – True or false (physical description)
  • Quick review for the test – společně jsme si zopakovali učivo na test – Around the world Game (with flashcards)
  • Test (Units 0 – 2)
  • Worksheets for fun – děti vyplňovaly a luštily osmisměrky, a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
  • Na závěr jsme si pro zopakování slovíček zahráli novou hru – Word Family Musical chairs
  • No homework today:)
 • 15.11.
  • Unit 1 Song
  • Portfolio – True or false (Family tree)
  • Board game – pro procvičení slovíček si ve skupinkách děti zahrály deskovou hru s kostkou
  • Vocabulary Review Units 0-2 – opakovali jsme slovíčka i čísla (seventeen x seventy)
  • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
  • Brain Break – Disco Turkey Freeze Dance
  • Activity Book – 26/1,2 +27/3
  • Pro procvičení slovní zásoby jsme si na závěr hodiny zahráli Baamboozle Game
  • Homework – AB 27/4 (křížovku doplňte zakroužkovanými slovy ze cvičení nahoře a vyluštěte tajenku vpravo dole)
  • !Reminder (Připomínka): příští týden ve středu 22.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 0 + Unit 1 + Unit 2) – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky;)
 • 8.11.
  • The Counting by Tens Song
  • Portfolio – Spell the number
  • Numbers 12 – 100 – opakovali jsme čísla do stovky – Frogs on a log Game (jump to the correct side)
  • New words – above (výše, nad) x below (níže, pod)
  • Lock´s Sounds and Spelling procvičovali jsme výslovnost „ee“ (see, street, thirteen, bees, green, trees)
  • Brain Break – Alphabet Dance
  • Unit 2 Story – shlédli jsme video s příběhem, ve skupinkách jej také četli a následně zodpověděli otázky
  • Activity Book – 21/1 +22/1,2 (popcorn reading)
  • Na přání jsme si na závěr zahráli hru na procvičení slovíček – Hangman Game
  • Homework – AB 21/2 + 23
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 22.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit + Unit 1 + Unit 2) – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme vše procvičovat;)
 • 1.11.
  • The Creepy Crawl! Dance Song
  • Portfolio – Draw a ghost in the basement of a small house
  • Unit 2 – new words: city, town, village, balcony, basement, downstairs, upstairs, flat, lift
  • Grammar – procvičovali jsme přítomný čas průběhový (present continuous)
  • Unit 2 Song (Do karaoke)
  • Activity Book – 18/2 + 19/1 +20/1
  • Unit 2 Video – Meera moves to a new flat
  • Na procvičení nových slovíček jsme si zahráli hru – Zombie Game with flashcards
  • Homework – AB 19/2 (popiš a namaluj svůj domov)
 • 18.10.
  • Unit 1 Song
  • Portfolio – slova končící na „er“ – poster (plakát), baker (pekař)
  • Pronounciation – procvičovali jsme výslovnost „er“ – mother, father, tiger, flower, spider…
  • Grammar – I´ve got …(ball/bike/kite/car/doll). I want to (bounce/ride/fly/drive/play).
  • Unit 1 Story – shlédli jsme video s příběhem, ve skupinkách jej také četli a následně zodpověděli na otázky
  • Activity Book – 14/1, 2, 3 +15 (poslech) + 17/2 (ústně)
  • Brain Break – Flap like a Parrot
  • Catch and Say Game – v kroužku s míčem jsme procvičovali gramatiku: I´ve got/I want to
  • Homework – AB 11/1 (napiš a/b podle toho, kdo to říká) + 16/1 (spočítej ve své rodině)
 • 11.10.
  • The Wiggle Dance! Danny Go!
  • Portfolio – Family members – opakovali jsme členy rodiny
  • Poté jsme si ve dvou týmech zahráli hru – Flashcards Game
  • Grammar – I enjoy doing yoga. X I want do do yoga right now.
  • Brain Break – Alphabet Dance
  • Activity Book – pg. 10/1 (listening) + 11/2 (reading) + 12/2 + 13/1
  • New words – quiet, clever, naughty, funny, beard, curly/straight/fair hair
  • Zazpívali jsme si písničku – Unit 1 Song
  • Homework – 10/2 (podle obrázků nahoře doplň věty) + 12/1 (přečti a zakroužkuj nejlepší odpověď)
 • 4.10.
  • Portfolio – Family Tree: Stella´s mum is Mrs Star. Suzy´s brother is Simon
  • Unit 1 – new words: aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparents, parents
  • New vocabulary games – s novou slovní zásobou jsme si zahráli hry s obrázkovými kartami (flashcards) i hry na tabuli (Hangman)
  • Say sentence about your family: I have two sisters, one uncle, one aunt and two grandmothers and one grandfather.
  • A na přání jsme si na závěr zahráli i oblíbenou hru Simon says🙂

 • 27.9.

  Flap Like a Parrot – Monkey Rock Music

  Portfolio – Unit 0 – Adjectives: big/small, fat/thin, new/old, long/short, old/young

  Grammar – procvičovali jsme přítomný čas průběhový: She´s sitting. He´s talking/flying, driving, riding, walking, bouncing, taking photographs…

  Hello! Song (Kid´s Box 3 /Songs/Hello!)

  Na procvičení gramatiky jsme si zahráli Charades Game (děti předváděly a hádaly)

  AB – 7/1 + 8/1

  Pronounciation – procvičovali jsme výslovnost „ai“ (spider, ride, drive) X „ei“ (they, play, eight)

  Shlédli jsme krátký video-příběh – Unit Story (Kid´s Box 3/Stories/Hello!)

  Na závěr jsme si na přání zahráli oblíbenou hru Simon says …Game

  HW na příští týden – AB 7/2 + 8/2

 • 20.9.

  Přivítali jsme se písničkou Freeze Dance Song 2

  Portfolio – Word scramble: uzSy (Suzy), lalSte (Stella)…

  Grammar – What´s he/she/it called? He´s/she´s/it´s called …

  Prepositions of place – opakovali jsme předložky – on, in, next to, under, in front of, behind, between – i pomocí oblíbené písničky – Prepositions Song

  Whiteboards – s bílými mazacími tabulkami jsme si zahráli Spelling Game

  Activity Book (AB) – 4/1 + 5/2 + 6/1,2

  Na procvičení nové gramatiky jsme si zahráli Hot potato Game

  Homework (HW) – domácí úkol na příští týden: AB 4/2 + 6/3

 • 13.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve přivítali, vzájemně se představili a shlédli krátké video o maskotu naší skupiny – Parrot – Meet the Animals

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Miss Anna likes … .

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Board Spelling – ve dvou týmech u tabule jsme si procvičovali pravopis známých slovíček

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

  HW: No homework today!