Parrots

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.
 • 27.9.

  Flap Like a Parrot – Monkey Rock Music

  Portfolio – Unit 0 – Adjectives: big/small, fat/thin, new/old, long/short, old/young

  Grammar – procvičovali jsme přítomný čas průběhový: She´s sitting. He´s talking/flying, driving, riding, walking, bouncing, taking photographs…

  Hello! Song (Kid´s Box 3 /Songs/Hello!)

  Na procvičení gramatiky jsme si zahráli Charades Game (děti předváděly a hádaly)

  AB – 7/1 + 8/1

  Pronounciation – procvičovali jsme výslovnost „ai“ (spider, ride, drive) X „ei“ (they, play, eight)

  Shlédli jsme krátký video-příběh – Unit Story (Kid´s Box 3/Stories/Hello!)

  Na závěr jsme si na přání zahráli oblíbenou hru Simon says …Game

  HW na příští týden – AB 7/2 + 8/2

 • 20.9.

  Přivítali jsme se písničkou Freeze Dance Song 2

  Portfolio – Word scramble: uzSy (Suzy), lalSte (Stella)…

  Grammar – What´s he/she/it called? He´s/she´s/it´s called …

  Prepositions of place – opakovali jsme předložky – on, in, next to, under, in front of, behind, between – i pomocí oblíbené písničky – Prepositions Song

  Whiteboards – s bílými mazacími tabulkami jsme si zahráli Spelling Game

  Activity Book (AB) – 4/1 + 5/2 + 6/1,2

  Na procvičení nové gramatiky jsme si zahráli Hot potato Game

  Homework (HW) – domácí úkol na příští týden: AB 4/2 + 6/3

 • 13.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve přivítali, vzájemně se představili a shlédli krátké video o maskotu naší skupiny – Parrot – Meet the Animals

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Miss Anna likes … .

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Board Spelling – ve dvou týmech u tabule jsme si procvičovali pravopis známých slovíček

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

  HW: No homework today!