8.11.

 • The Counting by Tens Song
 • Portfolio – Spell the number
 • Numbers 12 – 100 – opakovali jsme čísla do stovky – Frogs on a log Game (jump to the correct side)
 • New words – above (výše, nad) x below (níže, pod)
 • Lock´s Sounds and Spelling procvičovali jsme výslovnost „ee“ (see, street, thirteen, bees, green, trees)
 • Brain Break – Alphabet Dance
 • Unit 2 Story – shlédli jsme video s příběhem, ve skupinkách jej také četli a následně zodpověděli otázky
 • Activity Book – 21/1 +22/1,2 (popcorn reading)
 • Na přání jsme si na závěr zahráli hru na procvičení slovíček – Hangman Game
 • Homework – AB 21/2 + 23
 • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 22.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit + Unit 1 + Unit 2) – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme vše procvičovat;)