17.1.

  • Penguin Dance
  • Portfolio – děti psaly odpovědi na tři otázky (místa ve městě)
  • Storytime – „David´s hat“ (popcorn reading + put it in the correct order)
  • Procvičovali jsme věty s „must“ a také určování času
  • Activity Book – 44/1,2 + 43/1 (společně na interaktivní tabuli)
  • Daily routine – opakovali jsme hrou: Snatch it! Game
  • Homework – AB 45/3 +4
  • !Reminder (Připomínka): příští středu 24.1. budeme psát souhrnný test z lekce 3 a 4 – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky!